Kurs Salg

Hvordan øke salget i tøffe markeder!
Dagens markedssituasjon er for mange preget av minkende omsetning og prispress.


Tirsda. 8 mars på Quality Airport Hotel Stavanger , Sola

Tid: 1200-15:00
Pris: 1490,- eks mva

påmelding

Brosjyre

Brosjyre

De færreste er tilstrekkelig «fremoverlent» og offensiv i markedet.

Mange kan profitere på å følge systematisk opp utsendte tilbud. Salgsfunksjonen er for mange bedrifter preget av at vi har hatt mange gode år hvor salgene har kommet lett.

  • Lær hvordan du tar de rette strategiske valg på produkter, kundegrupper og påvirkningsfaktorer.
  • Lær hvordan du kan gjøre deg forskjellige fra dine konkurrenter og hvordan bygge opp en proaktiv og systematisk salgstilnærming.
  • Lær om SPIN modellen som anvendt på en god måte, gir betydelig innsikt i kundens problemstillinger og konsekvenser av ulike veivalg – slik at dine argumenter således treffer reelle og vesentlige behov hos kunden.
  • Hvordan selger du gjennom nettverk, relasjoner og leads. Bli bevisst at du selger lettest til personlighetstyper som er lik deg selv. Lær om DISC modellen og hvordan du bevisst kan klare å selge til alle personlighetstyper.
  • Hvordan i sum påvirke dine kunder til å velge deg som samarbeidspartner framfor dine konkurrenter tilstrekkelig ofte og på de mest attraktive salg.
  • Lær hvordan du og din organisasjon kan ta gode grep som gir rask uttelling på ordreblokken.
  • Undervisningen skjer gjennom involverende fagpresentasjon, 2-veis dialog og praktisk trening, rollespill og gruppecase. (Internkurs over 1 til 2 dager)

Mellom 600 og 800 deltakere har deltatt på våre selgerskoler og et betydelig antall tusen har deltatt på våre kursprosesser de siste 30år.

Rolf Røed Enoksen

Bli kjent med Rolf Røed Enoksen.

Rolf har drevet selgertrening, og motivasjonsutvikling i de fleste bransjer i 30 år og har vært ansvarlig for egen selgerskole for industri, service og varehandel i 15 år.

Rolf har videre bygget opp konsulentselskapet Samarbeidsutvikling Norge AS, som har vært trendsettende på Lean forbedringsprosesser, spesielt på Vestlandet de siste 20 år.

Per Steinar Monsen

Bli kjent med Per Steinar Monsen

Per Steinar har betydelig erfaring over 27 år innen motivasjon, ledelse og  selgertrening..

Han har jobbet suksessfullt med å få mennesker til å ta tak i eget ståsted og sette seg egne mål for arbeid og karriereutvikling.

Han har også betydelig spiss – kompetanse på DISC typeverktøy. Per vil gi deg et betydelig bidrag i hvordan få til gode møter med de rette prospektene, tilstrekkelig ofte og med høy kvalitet på salgsmøtene.

 

Kontakt oss

Vi forandrer hverdagen til bedrifter i hele Norge. Opplever din bedrift rusk i maskineriet?
Ta kontakt med oss så finner vi veien videre